Video Giàu

Kỹ năng

Camera giấu kín: Bạn làm gì khi gặp người muốn tự tử?

Những câu nói vô tâm như "Đưa 150k đây, muốn sống chết tuỳ mày" hay "Mày chết tao không nói gì, mắc công liên quan đến tao nữa" là những vết dao chí mạng vào những tâm hồn tổn thương. Đôi khi, chính sự vô tình của xã hội đã góp phần làm cho số lượng người tự tử gia tăng khi họ không tìm thấy được chỗ dựa lúc tuyệt vọng.