A. Khởi động 

Các động tác khởi động sau đều thực hiện với ghế sofa, 2 tay đặt trên ghế

1. Chống đẩy cơ bản

2. Chống đẩy tay rộng

3. Chống đẩy tay hẹp (kim cương)

B. Tập luyện

1. Chống đẩy ép người nghiêng 2 bên

2. Chống đẩy cơ bản

3. Chống đẩy 1 tay luân phiên

4. Chống đẩy xiên (với 1 chân đặt trên ghế)

5. Chống đẩy tay rộng

6. Chống đẩy tay thấp ngang sườn

7. Chống đẩy tay hẹp (kiểu kim cương)

8. Chống đẩy ngực trên sofa

Video hướng dẫn 8 động tác chống đẩy tập cơ ngực và cơ tay sau tại nhà

Bình luận