Động tác 1: Ngồi đẩy máy tạ

Động tác 2: Nhảy xa

Động tác 3: Deadlift

Động tác 4: Nhảy cao tại chỗ

Động tác 5: Tập nhón chân trên máy tạ

Động tác 6: Nhảy nhón chân tại chỗ

Động tác 7: Cầm tạ đơn xuống tấn tách

Động tác 8: Nhảy cao và xuống tấn tách

Động tác 9: Kéo thanh tạ lên ngang vai

Động tác 10: Đập bóng và nhảy cao

Video hướng dẫn 10 động tác cổ điển tập cơ chân toàn diện cực hiệu quả

Bình luận