Động tác 1: Gập bụng chéo chân

Động tác 2: Chống đẩy kết hợp nâng cao 2 chân

Động tác 3: Xuống tấn tách tại chỗ

Động tác 4: Xuống tấn tách ngón tay chạm đầu ngón chân

Động tác 5: Chống đẩy kết hợp nhảy cao

Video hướng dẫn tập cơ bắp toàn thân với bài tập 3 phút không cần tạ

Bình luận