võ đạo

Võ thuật

Cà phê võ thuật (Kì 7) – "Thầy hơn trò"

"Thầy không thể thua trò" - một trong những định kiến tồn tại phổ biến trong nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng võ thuật. Hãy cùng VoThuat.vn nhìn lại ...

Võ thuật

Cà phê võ thuật (Kì 6) – Yêu võ

"Yêu võ" - khái niệm mà rất nhiều người trong chúng ta sử dụng để nói về niềm đam mê cá nhân. Nhưng liệu trong chúng ta có chung một định nghĩa "yêu võ"?

1 2 Sau