tiến bộ công nghệ

Giàu

5 bí quyết kinh doanh đột phá của người Pháp

Pháp được biết đến bởi sự vượt trội trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, ẩm thực, thời trang… Tuy nhiên, đây cũng là một trong những quốc gia đi đầu về các phương thức đột phá trong kinh doanh.