thực chiến

Võ thuật

Một góc nhìn khác về “võ thực chiến”

Chưa bao giờ mà cụm từ “võ thực chiến” được quan tâm tranh luận như những năm gần đây, khi mà các môn võ thuật có điều kiện xích lại gần nhau hơn, tranh đua với nhau khi được đem ra so sánh trên võ đài và đường phố. Dường như khái niệm “thực chiến”Đọc tiếp →