thức đêm

Kỹ năng

Muốn làm sếp gương mẫu, đừng thức đêm

Nhiều người cho rằng sếp làm việc muộn thức thâu đêm suốt sáng sẽ giúp nhân viên có cảm hứng làm việc hơn thế nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy kết quả ngược lại.