thủ tướng

Kinh tế

Diễn đàn Kinh tế thế giới họp tại Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo 4 quốc gia khác thuộc Tiểu vùng sông Mekong vừa thảo luận với các thành viên Diễn đàn Kinh tế thế giới các giải pháp thúc đẩy phát triển khu vực.

1 2 ••• 5 Sau