thông minh

Kỹ năng

Cần cù có thật sự bù được thông minh?

Chúng ta thường được nghe nói rằng cần cù bù thông minh. Nhưng có thật là khi chúng ta cố gắng thì sẽ thành công hơn những người được ông trời ưu ái?

Kinh tế

Google đang xây dựng thành phố thông minh ở Toronto

Công ty sở hữu Google đã chọn khu vực ven biển ở Toronto - một trong những không gian đô thị phát triển chưa đầy đủ có diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ - để xây dựng một thành phố thông minh từ đầu.

1 2 ••• 6 Sau