thói quen tốt

Kỹ năng

Những thói quen tồi tệ đang “bào mòn” cuộc sống của bạn hàng ngày, không từ bỏ thì thành công còn xa lắm

Nếu có điều gì chúng ta vẫn thường đánh giá thấp, thì đó chính là tác động của thói quen hàng ngày đối với cuộc sống. Bạn phải thừa nhận rằng, thành công lâu dài là kết quả của những thói quen tốt, các mối quan hệ tích cực, sức khỏe, sự phát triển…

Kỹ năng

Đừng để cái nghèo trở thành một thói quen: Sức mạnh của thói quen xấu là cạm bẫy hiểm họa của một đời người

Việc gì bạn đã hình thành là một thói quen, bạn lại không muốn thay đổi, liệu người khác có thể giúp bạn được không? Vì thế, muốn được người khác giúp đỡ thì cần phải có dũng khí để thay đổi bản thân, còn tự mình muốn giải cứu mình thì cần tạo nên những thói quen tốt.

1 2 3 Sau