thành công

Kỹ năng

38 bí kíp thành công đơn giản rút ra từ chính những người thành công

“Khi được yêu cầu kể lại những điều gây tiếc nuối nhiều nhất trong đời, thì 8 trên 10 người kể lại những việc họ đã không làm thay vì những điều họ đã làm. Nói cách khác, người ta chú ý tới những điều mình đã không làm được chứ không phải những thất bại trong đời.”

Kỹ năng

"Chia sẻ tương lai" cách khiến nhân tài ở lại với doanh nghiệp

Trong điều kiện tài chính ban đầu còn hạn chế và bản thân giải pháp tiền lương chưa tạo được động lực mạnh thì giải pháp chia sẻ tương lai doanh nghiệp thông qua quyền Chương trình Quyền chọn mua cổ phiếu (ESOP – Employee Stock Ownership Plan) được phần lớn các startup lựa chọn.

Kỹ năng

5 đặc điểm của một nhà lãnh đạo tuyệt vời mà ai cũng cần trau dồi và phát triển

Trong bất kỳ tổ chức, công ty nào, vai trò của người lãnh đạo đặc biệt quan trọng trong việc dẫn dắt sự thành công của tập thể. Một người lãnh đạo xuất sắc là người sẽ truyền động lực cho nhân viên, giúp họ phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho công việc cũng như dẫn dắt đội ngũ vượt qua thử thách.

1 2 ••• 27 Sau