startup

Công nghệ

Những “thảm họa” gọi vốn gây ám ảnh nhất lịch sử với nhà đầu tư: Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều!

Trong một thế giới hoàn hảo, tất cả dự án gọi vốn đều giữ được lời hứa của mình và giao hàng kịp lúc cho những nhà đầu tư – nhưng tiếc thay, chúng ta đang sống trong một thế giới không hề hoàn hảo với gần 10% dự án gọi vốn sẽ thất bại hoàn toàn.

1 2 ••• 34 Sau