sách

Kinh tế

Đại gia ngành sách điêu đứng vì Amazon

Doanh thu hãng bán lẻ sách và đĩa nhạc Barnes & Noble's tiếp tục giảm trong quý trước, lỗ nặng hơn năm ngoái cũng như dự báo của giới phân tích.

Kinh tế

Amazon mở hiệu sách

Đại gia thương mại điện tử sẽ khai trương một hàng sách thật ở Seattle (Mỹ) để "mở rộng" mảng kinh doanh.

1 2 3 Sau