phong cach lich lam

Thời trang

Suit nam màu xanh, mặc sao cho đẹp?

Bài viết này của ELLE Man đem đến cho các bạn những quy tắc cơ bản với suit nam màu xanh cũng như mặc sao cho thậy đẹp trong từng trường hợp.