nhà quản lý

Kỹ năng

Giới trẻ Mỹ không màng làm sếp

Không ít doanh nghiệp công nghệ đã thay đổi định nghĩa về thành công tại nơi làm việc nhằm thích ứng với thực tế là nhiều nhân viên không muốn trở thành nhà quản lý.

Kỹ năng

12 dấu hiệu bạn sắp được thăng chức

(NDH) Nếu bạn bỗng nhiên được mời tham dự các cuộc họp quan trọng, thường xuyên được khen ngợi hay được các nhà lãnh đạo mời đi ăn trưa... thì có thể bạn sắp được đề bạt lên một chức vụ cao hơn.

Giàu

6 biểu hiện của nhân viên trung thành

Bất kỳ doanh nhân hay doanh nghiệp nào cũng muốn có những nhân viên trung thành làm việc cùng với mình. Tuy nhiên, theo Jeff Haden - một diễn giả có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội LinkedIn, cộng tác thường xuyên của tạp chí Inc. về đề tài nhân sự, không phải cứ nhân viên làm việc càng lâu năm thì lòng trung thành của họ càng cao.

1 2 3 Sau