nghiên cứu

Kỹ năng

3 cách "hack" não mà lãnh đạo nào cũng cần phải biết

Não bộ đang không hoạt động hết khả năng của mình, nó luôn hướng ta tới thứ an toàn, chuẩn mực, các nhà lãnh đạo cần biết cách thoát khỏi vùng an toàn để cải thiện bản thân và dẫn đầu tập thể.

1 2 ••• 4 Sau