nghỉ việc

Kỹ năng

Khi nào bạn nên nghỉ việc?

Đa số mọi người bỏ sếp, chứ không phải bỏ việc. Nếu đã tìm đủ cách mà vẫn không chịu đựng được sếp tệ hại, đã đến lúc bạn nên tìm công việc mới.

Kỹ năng

Nghỉ việc ở tuổi 25, bạn đã nghĩ kỹ chưa?

Ở tuổi 25, người ta nghĩ nhiều đến việc phát triển sự nghiệp thay vì bắt đầu một công việc mới. Nếu có can đảm nghỉ việc, tôi hi vọng đó là vì bạn đã suy nghĩ kỹ.

1 2 3 Sau