netflix

Kinh tế

HBO, Netflix và cách giữ gìn bản sắc thương hiệu

Lý do nào khiến HBO, Netflix và những thương hiệu khai thác các giá trị truyền thống khác vẫn miệt mài sản xuất những bộ phim, chương trình truyền hình, bất chấp sự lên ngôi khủng khiếp của YouTube, Twitter, Facebook?

1 2 3 Sau