mỹ

Ăn chơi

Khách sạn có số phận đen đủi nhất thế giới

Nhiều người đã gọi vui Cecil Hotel là khách sạn đen nhất thế giới vì kể từ khi mở cửa, nơi đây luôn bị những kẻ sát nhân hàng loạt, người muốn tự tự tìm đến thuê phòng và "hành sự".

1 2 ••• 74 Sau