mỹ

Cuộc Sống

Những thị trấn chỉ có một cư dân sinh sống

Vài thị trấn ở Mỹ, Canada hay Nhật Bản chỉ có một cư dân sinh sống, bất chấp có nơi đã được cảnh báo nguy hiểm. Có người thậm chí sống không cần tới điện và nước.

1 2 ••• 74 Sau