khách sạn

Kinh tế

Âm thầm nhưng táo bạo, "nữ tướng" BRG Group Nguyễn Thị Nga đang chiếm lĩnh thị trường khách sạn Việt Nam như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Nga – chủ tịch ngân hàng SeABank và tập đoàn BRG, nữ tướng của giới bất động sản Việt Nam là người rất thích làm khách sạn. Lý giải cho điều này, bà Nga nói rằng bất động sản khách sạn luôn có dòng tiền nhờ việc kinh doanh, rủi ro thấp hơn và không sợ mất giá trị. Nó khác với các bất động sản tĩnh như nhà hay đất vốn không có gì để trang trải cho chính nó. Vậy chuỗi khách sạn hiện tại của bà Nga lớn tới đâu, bà đã và đang đầu tư vào lĩnh vực này như thế nào?

1 2 ••• 21 Sau