jack ma

Nhân vật

Tỷ phú Jack Ma từng hạnh phúc hơn bây giờ khi kiếm 12 USD/1tháng

Sau khi thông báo IPO của Alibaba đạt 25 tỷ USD vào năm 2014, CEO Jack Ma cũng trở thành một trong những tý phú nổi tiếng thế giới. Thế nhưng, thời điểm ông cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ là kiếm 12 USD trong 1 tháng khi làm giáo viên Tiếng Anh.

1 2 ••• 18 Sau