di động

Công nghệ

Facebook đang rất sợ Snapchat

Rõ ràng, Facebook đang lo lắng về Snapchat. Điều đó thể hiện rõ qua những hành động của mạng xã hội này năm 2016.

1 2 ••• 8 Sau