chứng khoán

Kinh tế

Novaland muốn niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore, tăng vốn điều lệ nghìn tỷ

Công ty cổ phần địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố các tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết chứng khoán của công ty ở thị trường nước ngoài, phát hành cổ phiếu tăng vốn, thay đổi phương án phát hành trái phiếu và thay đổi người đại diện theo pháp luật

1 2 ••• 26 Sau