apple store

Công nghệ

Apple Store được thiết kế lại sau 15 năm

Hãng công nghệ muốn biến chuỗi cửa hàng của mình thành một địa điểm mang tính cộng đồng, nơi mọi người có thể tới học cách chụp ảnh hay trao đổi công việc.

1 2 ••• 4 Sau