đường phố

Giàu

Hà Nội có thêm 26 đường phố mới

Ngoài đặt tên cho 26 đường phố mới, TP. Hà Nội cũng sẽ điều chỉnh độ dài 6 tuyến đường, đồng thời đặt tên mới cho một cây cầu bắc qua sông Đuống.

1 2 3 Sau