Giàu Startup

Trang 60

Startup

20 bước để trở thành tỷ phú

Rất nhiều người tài giỏi nhưng vẫn chưa đạt được thành công về mặt tài chính, dưới đây là những lời khuyên hữu ích chỉ ra 20 bước bạn cần làm để trở thành một tỷ phú, tổng hợp từ Business Insider

Startup

Mô hình kinh doanh mới nâng bước người tự kỷ

Theo nhiều nhà hoạt động vì quyền lợi của người tự kỷ, “nếu như có những chương trình việc làm sáng tạo thì nhiều chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể biến những con người này thành những nhân viên cần cù, đáng tin cậy và có năng suất.”

Trước 1 ••• 59 60