stf

Động tác 1: Đẩy tạ đơn trên ghế xiên

Động tác 2: Chống đẩy xiên với chân đặt trên ghế

Động tác 3: Đẩy thanh tạ trên ghế phẳng

Động tác 4: Nằm đẩy tạ đơn trên ghế xiên

Động tác 5: Chống đẩy xiên nhẩy người

Động tác 6: Đứng kéo tạ đơn sau cổ

Động tác 7: Đeo bánh tạ và đẩy người trên xà kép

Động tác 8: Chống đẩy với 2 tay đặt trên ghế

Động tác 9: Đẩy thanh tạ từ sau đầu lên trước mặt

Động tác 10: Chống đẩy tĩnh và 1 tay cuốn tạ đơn

Động tác 11: Nằm đẩy bóng tập lên cao

Video hướng dẫn 11 động tác chuyên sâu kết hợp tập cơ ngực và cơ tay

Theo VoThuat.vn

Save

Bình luận