Lỗ trong quý 4, lợi nhuận Habeco xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 với doanh thu thuần 3.722 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 17%, chậm hơn tốc độ tăng doanh thu giúp lãi gộp Habeco tăng 40% lên 795 tỷ đồng.

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng đã được Habeco tiết giảm. Trong đó, chi phí bán hàng giảm gần 70 tỷ đồng xuống còn 423 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí quảng cáo khuyến mại. Theo số liệu công bố, chi phí quảng cáo khuyến mại trong quý 4 của Habeco chỉ là 162 tỷ đồng, giảm 113 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, trong quý 4, doanh thu tài chính Habeco đã giảm một nửa chỉ còn 23 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 45 tỷ đồng lên 173 tỷ đồng. Cũng trong quý 4/2016, Habeco ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 173 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm 27 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.


Khoản lỗ khác kéo tụt kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty

Khoản lỗ khác kéo tụt kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty

Kết quả, Habeco lãi trước thuế 36,5 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 45 tỷ đồng trong quý 4 năm trước. Dù vậy, sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, Habeco đã lỗ gần 16 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2016, Habeco đạt 740 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh 21% so với năm 2015. Đây cũng là con số lợi nhuận thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây của Habeco.


Lợi nhuận Habeco thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây

Lợi nhuận Habeco thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây

Bình luận