Ngày 1: Tập toàn thân

Banh ngực (Dumbbell bench press):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo xô (Lat pulldown):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đẩy vai với tạ đơn (Overhead dumbbell press):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đạp đùi (Leg press):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

">

Nằm móc đùi (Lying leg curl):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo dây (Rope press down):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12.

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Tập tay trước với tạ đòn (Barbell biceps curl):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đứng nhón bắp chân (Standing calf raise):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Gập bụng (Crunch):

  • Set: 3 ---  Rep: 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngày 2: Nghỉ cả ngày

Ngày 3: Tập như lịch ngày 1 

Ngày 4: Nghỉ cả ngày

Ngày 5: Tập như lịch ngày 1 

Ngày 6:  Nghỉ cả ngày

Ngày 7: Nghỉ cả ngày

.

Bình luận