Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Mã CK: PSL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 7/4. Lãnh đạo công ty đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với tổng doanh thu 241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 63 tỷ. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế gấp 3,5 lần so với kế hoạch 18 tỷ đồng đề ra đầu năm 2015. 

Cũng theo báo cáo, lượng heo giống tiêu thụ năm 2015 đạt 1.080 tấn, heo thịt 2.865 tấn. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng mỗi tháng. 

Hội đồng quản trị PSL dự kiến chia cổ tức 100%, trong đó 50% bằng tiền mặt (tương đương 22,5 tỷ đồng) và 50% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, trước đó, công ty đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt, nếu được Đại hội cổ đông (dự kiến tổ chức ngày 22/4) thông qua, PSL sẽ chi trả phần còn lại 35%, tương đương khoảng 15,75 tỷ.  

Với kết quả đạt được, lãnh đạo PSL cũng thông qua việc trích 1,5% lợi nhuận trước thuế (xấp xỉ 800 triệu) vào quỹ khen thưởng ban điều hành. 

Kế hoạch năm 2016, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu bán hàng 216 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 30 tỷ. Sản lượng tiêu thụ 1.240 tấn heo giống và 2.500 tấn heo thịt các loại. Lương bình quân của người lao động là 8,5 triệu đồng. 

Bình luận