Cách thực hiện:

- Buộc dây vào một điểm cố định nằm sát đất. Bạn cũng có thể chèn dây qua khe cửa sau đó đóng chặt cửa lại.

- Buộc một đầu đai tập vào mắt cá chân. Từ đây, tìm một điểm tựa cho tay, sau đó đá chân về phía trước.

- Thực hiện tương tự với chân còn lại.

Bình luận