4 LÝ DO BẠN NÊN TẬP DANG TẠ ĐƠN ĐỂ CƠ VAI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
6 NGUYÊN TẮC HIỆU QUẢ KHI TẬP LUYỆN CÙNG XÀ ĐƠN

Kết quả hình ảnh cho shoulder workout

Động tác 1: Đẩy tạ đơn qua đầu

Động tác 2: Kéo dây máy tạ từ trên cao đến sát mặt

Động tác 3: Tay đẩy tạ đơn 180 độ qua đầu

Động tác 4: Kéo tạ đơn 1 tay

Động tác 5: Kéo thanh tạ lên ngang vai

Động tác 6: Kéo dây máy tạ từ dưới lên ngang vai

Video 6 động tác tập cơ vai vạm vỡ toàn diện hiệu quả

Theo BodyBuilding

Bình luận