rp1

Lưu ý cho bạn: Bạn sẽ tập luyện 3 động tác liên tục trong 5 phút (có 3 vòng tập), mỗi động tác tập 30 giây.

Động tác 1: Chống đẩy tĩnh và nâng cao đùi

Động tác 2: Chống đẩy cơ bản

Động tác 3: Chống đẩy ngược tay đặt trên ghế

Video hướng dẫn thực hiện

Save

Bình luận