top-5

Các bài tập gồm:

  • Pullover – bài tập lộn xà trên cao.
  • Advanced Frogstand – bài tập giữ thăng bằng với tư thế nhảy cóc.
  • Skin the Cat – bài tập lộn người với xà đôi.L Sit – bài tập thăng bằng với xà đôi thấp.
  • Bend Arm Handstand – bài tập giữ thăng bằng với hai tay gập cong.

Mời các bạn tập cùng chúng tôi:

Bình luận