1. Trồng chuối chống đẩy

2. Trồng chuối và bước nhỏ

3. Trồng chuối và chống đẩy tĩnh

4. Trồng chuối chống đẩy tay hẹp

5. Chống đẩy tĩnh chân đặt lên tường

6. Kéo dây 2 bên

7. Kéo dây song song trước mặt

8. Đẩy người trên xà đơn

9. Gập người 90 độ chống đẩy

10. Chống đẩy xiên

11. Chống đẩy tay ngược

12. Chống đẩy rướn người

13. Chống đẩy tay rộng

14. Chống đẩy ngược

Video hướng dẫn tập luyện

Bình luận