Động tác 1: Chống đẩy.

Động tác 2: Chống đẩy tay hẹp

Động tác 3: Chống đẩy xiên

Động tác 4: Chống đẩy tĩnh kết hợp xoay người

Động tác 5: Chống đẩy kiểu người nhện

Động tác 6: Chống đẩy ngược.

Động tác 7: Trồng chuối chống đẩy.

Động tác 8: Chống đẩy vỗ tay

Động tác 9: Chống đẩy và di chuyển sang ngang

Động tác 10: Chống đẩy kết hợp xoay người

Video hướng dẫn cụ thể

Bình luận