Các bài tập gồm:

1. Flat Bench Press – nhấn tạ trên Bench phẳng

2. Floor Press – nhấn tạ trên sàn tập

3. Dumbbell Flat Press – nhấn tạ Dumbbell trên Bench phẳng

4. Incline Barbell Press – nhấn tạ bên

5. Single Arm Dumbbell Press – nhấn tạ Dumbbell một tay

6. Reverse Grip Bench Press – nhấn tạ với hai lòng bàn tay hướng ra sau

7. Decline Bench Press – nhấn tạ ngược trên Bench

8. Kneeling Landmine Press – nhấn tạ kiểu Landmind với tư thế quỳ

9. Close Grip Bench Press – nhấn tạ với hai tay dặt sát nhau

10. Kettlebell Stability Press – nhấn tạ với hai tạ Kettlebell

Video hướng dẫn tập luyện:

Bình luận